Strojírenství

Zaměření: CAD – CAM technologie

 

Základní info o oboru:

 • Čtyřletý studijní obor s maturitou, jeden z nejžádanějších na trhu práce.
 • Obor je zaměřen na zvládnutí konstrukce, provoz a údržbu strojů a nástrojů s využitím výpočetní techniky, kreslení a čtení technických výkresů na počítači a programování CNC strojů.
 • První dva ročníky základy odborných předmětů, 3. a 4. ročník seznámení s oblastmi programování, elektrotechnika, počítačová grafika, tekutinové mechanismy ad.
 • Seznámí se s obsluhou CNC strojů HEIDENHAIN a FANUC. Ve školních dílnách mohou žáci na těchto strojích navržené součásti vyrobit a tím si osvojit i praktické dovednosti.

Uplatnění absolventa:

 • V podnicích a provozech strojírenských, potravinářských, dopravě, chemických provozech.
 • Pracovníci v konstrukci, při navrhování strojních celků.
 • Programátor obráběcích strojů CNC řízených počítačem.
 • Mistři ve vedení provozů pracovníci technické kontroly a měření součástí, v oblasti servisu.
 • Provozní technici, zkušební a školící technici ad.
 • Studium na VŠ.

Obchodní akademie

Zaměření: Právo a daně; Finanční trhy

 

Základní info o oboru:

 • V okrese Bruntál tento obor nabízí pouze naše škola, čtyřletý studijní obor s maturitou.
 • Kromě všeobecného vzdělání s důrazem na výuku 2 cizích jazyků se studium orientuje na aktuální ekonomické vzdělání v těchto oblastech:
 • podniková ekonomika,
 • personalistika a mzdy,
 • finanční gramotnost,
 • účetnictví a daňová evidence,
 • právo,
 • vedení kompletní podnikové agendy na PC.

 

OBSAH ZAMĚŘENÍ – PRÁVO A DANĚ

Zaměření se profiluje ve 3. a 4. ročníku. Základní rozsah právního vzdělání se rozšiřuje o předmět právo a daně.  Je orientován především na oblast obchodního, občanského a daňového práva. Sestavují daňová přiznání a hlášení, provádí elektronická podání, sepisují smlouvy v obchodním i občanském styku.

 

OBSAH ZAMĚŘENÍ – FINANČNÍ TRHY

Program finančního vzdělávání se profiluje ve 3. a 4. ročníku. Základní rozsah gramotnosti v tomto oboru se rozšiřuje o předmět finanční trhy. V jeho rámci studenti navštíví Českou národní banku, burzu cenných papírů a další finanční instituce. Sestavují podnikatelský plán, osobní rozpočet a provádí finanční analýzu. V průběhu studia student získá znalosti a odborné dovednosti v těchto oborech: bankovnictví, pojišťovnictví, osobní a podnikové finance, finanční produkty a cenné papíry.

 

Uplatnění absolventa:

 • Absolventi se uplatní na trhu práce v oborech ekonom, samostatný účetní, mzdový účetní, personalista a obchodní referent. Dále mohou pokračovat ve studiu na vysokých školách ekonomického i jiného zaměření.

Informační technologie

Zaměření: Počítačové sítě, Počítačová technika a robotika, Informační systémy

 

Základní info o oboru:

 • Všechna zaměření v rámci oboru Informační technologie vychází ze společného vzdělávacího základu. Každý absolvent se seznámí se všemi stěžejními oblastmi v rámci IT:
  • Počítačová grafika; Robotika
  • Programování; Elektrotechnika
  • Operační systémy a hardware; Počítačové sítě
 • Předměty v rámci zaměření si volí až ve třetím ročníku studia.

 

Zaměření: Počítačová technika a robotika

Nabízí vstup do světa počítačů, robotů, moderních řídících systémů, automatizace, měření a testování.

Robotika je rychle se rozvíjející obor, který v sobě zahrnuje poznatky z mechaniky (strojírenství), elektrotechniky a informatiky v rámci jednoho zařízení. Řeší otázky koncepce robotů, umělé inteligence, senzoriky, navigace, simulace, aj.

Počítačové řídící systémy jsou dnes všude kolem nás. Neobejde se bez nich žádný automobil, moderní budova, výrobní linka ani spotřební elektronika.

Středem zájmu je výběr vhodného řídícího prvku, tvorba programu a uvedení systému do chodu.

 

Zaměření: Informační systémy

Cílem zaměření je naučit žáky vyvíjet vlastní řešení na platformě PHP a MySQL. Rozsah znalostí absolventa lze poměřit k aplikacím, jako jsou objednávkové systémy, diskusní fóra nebo například redakční systémy. Ve výuce se žáci zabývají také vývojem mobilních aplikací.

Se znalostmi v oblasti informačních systémů získávají absolventi snadno uplatnění na trhu práce. Významná většina absolventů se již při studiích na vysoké škole živý jako tvůrci aplikací na platformě www. Novým trendem v zaměstnávání v této oblasti je především tzv. homeworking.

 

Zaměření: Počítačové sítě

Velmi významným trendem v oblasti IT jsou též počítačové sítě.

Výuka počítačových sítí ve škole probíhá v rámci školní Cisco Networking Academy, kde mohou studenti získat již v rámci studia certifikáty v rámci kurzů IT Essentialls a CCNA. Systém mezinárodní certifikace, usnadňuje srovnání znalostí mezi uchazeči o zaměstnání.

Pro výuku mají zájemci o počítačové sítě k dispozici novou síťovou laboratoř. Tato laboratoř je vybavena veškerým potřebným vybavení jak od firmy Cisco, Mikrotik a měřícími přístroji od firmy FLUKE Networks.

Dopravní prostředky

Zaměření: Automobilový průmysl

 

Základní info o oboru:

 • Čtyřletý maturitní obor, který žáka vede ke zvládnutí strojírenské výroby určené pro automobilový průmysl.
 • Základem vzdělávání je vyvážené propojení teoretických a praktických znalostí vycházejících ze strojírenství a znalostí automobilů. Ve školních dílnách je výuka založena na praktických zkušenostech, která je pro získání vědomostí a pochopení principu nejcennější.
 • Výstupem vzdělávání je absolvent, který má znalost konstrukce vozidla, je schopen jej opravit, umí vymodelovat pomocí PC (SolidWorks) části vozidla, u CNC stroje je schopen je vyrobit a v metrologické laboratoři změřit.
 • Součástí vzdělávání zůstávají teoretické i praktické dovednosti s opravou a údržbou vozidel. Zaměření oboru reflektuje potřeby trhu práce.

Uplatnění absolventa:

 • Konstruktér, technolog, nástrojař,
 • obsluha x programátor CNC obráběcích strojů,
 • kontrola výroby,
 • diagnostik vozidel,
 • opravář vozidel, prodejce vozidel,
 • technik na STK, revizní technik, přijímací technik,
 • řidič z povolání B, C, E, profesní způsobilost k řízení vozidel,
 • obchodní zástupce na technickém úseku,
 • studium na VŠ.

Elektrotechnika

Zaměření: Autoelektrotechnika

 

Rozmach elektromobility a celého automobilového průmyslu se do budoucna neobejde bez elektrotechniky a elektroniky. Čtyřletý maturitní obor Autoelektrotechnik vede žáka ke zvládnutí servisu a oprav elektromobilů a vozidel se spalovacím motorem. Je zaměřen na znalost diagnostiky, konstrukce, oprav a servisování elektromobilů, ale i klasických vozidel. Absolventi tak získají teoretické vědomosti z mechanických částí dopravních prostředků i vše potřebné z oblasti elektrotechniky a elektroniky. Stranou nezůstávají ani praktické a technické dovednosti z obou oborů.

Součástí studia je bezplatné získání řidičského oprávnění pro osobní a nákladní automobil.

Obor autoelektrotechnik spojuje dvě základní oblasti:

 • elektrotechniku,
 • strojírenství se zaměřením na automobilový průmysl.

Absolventi mají možnost získat odbornou způsobilost v elektrotechnice dle vyhlášky č. 50/1978 Sb., která je nutná pro vysokonapěťového technika elektromobility.

Absolvent oboru autoelektrotechnik najde uplatnění ve všech oblastech činností spojených jak s elektrotechnikou, tak s automobilovým průmyslem a jeho navazujícími oblastmi.